Photo: Krume Ivanovski/khl.hr

KHL TV dostupan i u Hrvatskoj!

Na službenoj stranici Kontinentalne hokejske lige objavljeno je kako je od listopada 2015. godine KHL TV proširio geografski prostor svog emitiranja. Sada je moguće loviti KHL TV na Bliskom istoku, u sjevernoj Africi i jugoistočnoj Europi.

To bi značilo kako KHL TV od sada pokriva i najzapadniji dio lige – Hrvatsku!

Službeno je navedeno kako je KHL TV odsada moguće pratiti u Grčkoj, Egiptu, UAE, Slovačkoj, Turskoj, Hrvatskoj, na balkanskom poluotoku te na Cipru. Time je KHL TV dostupan u 30 zemalja svijeta.

Prema informacijama navedenim na KHL-ovoj stranici, program KHL TV-a moguće je pratiti putem ABS-2 Ku Band MENA satelita na frekvenciji 12153 MHz, polarizacija: linearna.

Photo: Krume Ivanovski/khl.hr