KSZ_logo-Medium

Iz EU fondova za razvoj hokeja u Karlovcu

Piše KAŠonline: Ovo je prvi projekt neke sportske udruge koji je prošao na natječaju EU fondova. U Karlovačkoj sportskoj zajednici se nadaju da će ovime otvoriti vrata i ostalim sportskim klubovima u Karlovcu.

“Karlovačka sportska zajednica poduprijet će i ubuduće svaki dobar projekt koji ima potencijal osigurati novac EU fondova” ističe predsjednik KŠZ-a Želimir Feitl.

Karlovačka športska zajednica partner je u EU projektu „Športske aktivnosti za kvalitetu života i socijalnu integraciju« (Šport akt), koji je odobren Športskom društvu športova na ledu Karlovac i Inline hokej klubu Karlovac zajedno sa Športnim društvom Hokej iz Celja u okviru IPA Operativnog programa Slovenija-Hrvatska. Vrijednost projekta koji uskoro kreće u realizaciju iznosi 199.871,03 eura.
Ciljevi projekta su poboljšanje kvalitete života kroz sportsku aktivnost (rekreaciju) te društvenu integraciju. Trajanje projekta je 15 mjeseci.

Neke od aktivnosti vezane za projekt su:
– Izrada i provedba programa za rekreaciju djece kroz igranje hokeja
– Obuka odraslih za rad s djecom
– Obuka trenera i sudaca
– Organizacija inline turnira za djecu u Karlovcu
– Organizacija Maškarade na ledu u Karlovcu
– Sudjelovanje na biciklijadi u Celju (Slo)
– Kupovina računala, projektora, platna i pisača za potrebe ŠDŠNL-a i IHK-a
– Kupovina hokejaške opreme za djecu za oba kluba
– Tisak letaka za rekreaciju i sportsku aktivnost djece

Projekt uključuje dvije zaposlene osobe na projektu te nabavu opreme ukupne vrijednosti 30.000,00 eura.

Predsjednik KŠZ Želimir Feitl istaknuo je da su se prvi puta u Hrvatskoj otvorili EU fondovi namijeni sportu:

Najveći problem koji moramo riješiti u suradnji s Gradom i Županijom su nam jamstva tj. neriješeno pitanje i neosigurana sredstva za predfinanciranje kao i nedostatak županijske strategije razvoja sporta koja nažalost ne postoji, a koja je osnova za prijavu na natječaj. Nadamo se da će nadležni uvidjeti koliki veliki potencijal leži u ovim projektima. Ne samo za pojedinačne klubove, nego i za cjelokupni sport grada Karlovca. Ove godine KŠZ zacrtala je neke ciljeve i projekte koji su potencijalno zanimljivi i ostvarivi i tragom toga smo u suradnji s Razvojnom agencijom Karla organizirali prezentaciju mogućnosti koje su dostupne kroz EU fondove a tiču se sporta. Pozivamo sve klubove da nam pošalju svoje ideje i projekte kako bi u suradnji s agencijom mogli vidjeti koji projekti imaju mogućnosti proći. Odobrenje projekta je veliki uspjeh za naše udruge, ali i za karlovački sport” kaže Feitl.