Impressum

Impressum

Urednički kolegij / Editorial board
Danijel Jelenek, Krešimir Biškup, Siniša Nikolić, Thomas Krauskopf
e-mail: info@khl.hr

Urednici fotografije / Photo editor
Davor Sajko

Suradnici / Contributors
Krume Ivanovski, Ivan Dominik, Thomas Krauskopf, Davor Sajko, Dea Sajko, Alan Ilijić, Toni Kelava, Antonio Ljubić

Marketing i promocija / Marketing and promotion
info@khl.hr // kreso@khl.hr

Izdavač / Publisher
Duplerica d.o.o.
Brozova 8, HR-10000 Zagreb
tel: 01/4882 577
e-mail: info@duplerica.hr

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-10/9678-2,  MBS 080739486.
Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna i uplaćen je u cijelosti.
Broj žiro računa: 2340009-1110445079, OIB: 04811691148

Članovi društva:
Siniša Nikolić, Ivan Poslek